top of page

Silesium
wystawa multimedialna
Muzeum ASP Wrocław 2012 r.
kurator Anna Szewczyk
Silesium jako metafora obejmuje swym zasięgiem działania artystyczne odnoszące się do zastanych i złożonych w swej strukturze zjawisk natury społecznej - dotyczących regionu Dolnego Śląska. Wypowiedzi artystów odnoszą się do otoczenia zewnętrznego, do wydarzeń historycznych, kulturowych i ideowych., korę tym samym stają się twórczą materią, wyzwalającą potencjał poznawczy i badawczy. W praktyce Silesium jest projektem artystycznym skierowanym na wprowadzenie do sztuki całokształtu zagadnień związanych z terenem Dolnego Śląska, dostarczającym informacji na temat aktualnej kondycji społecznej własnego środowiska.

bottom of page