top of page

Rudymenty
Wystawa pt.: „Rudymenty” to efekt działań twórców skupionych wokół artystyczno-społecznego Projektu Silesium. Podobnie jak wcześniejsze ekspozycje pt.: „Palimpsest” i „Ideoformy” obecna wystawa prezentuje realizacje nowych koncepcji artystycznych w odniesieniu do dolnośląskiego regionu, jego historii i kultury. Przyjętym przez artystów założeniem jest ponowna identyfikacja związku jaki zachodzi pomiędzy ideą a formą, która nie tylko wyraża ideę, lecz posiada również silny potencjał kreacyjny. Obecne doświadczenie inflacji związku pomiędzy ideą, treścią i formą jest rezultatem wielu czynników w tym „technologicznego przyspieszenia” i ewolucji struktur społecznych. Idea i forma nie zawsze dają się ze sobą powiązać a nawet rozpoznać. Zauważamy nawet, że formy funkcjonują samoistnie, oderwane od swoich pierwotnych idei. Dlatego pojawia się potrzeba ich odszukania, dotarcia do rudymentu. Rudymenty w projekcie Silesium rozumiane są szeroko. Z jednej strony jako bazowe i fundamentalne jakości w założeniach ideologicznych i obyczajowych pokoleń zamieszkujących dolnośląski region, w materii kulturowej jak architektura, infrastruktura, przedmioty użytkowe, a także w materii ekologicznej (przyroda, atmosfera), geologicznej, endemicznej warunkującej swoisty rozwój regionu (pokłady węgla, granitu, uranu, srebra czy złota). Rudyment traktowany z drugiej strony jawi się jako szczątkowość, stan zniszczenia i degradacji. Występując obficie na Dolnym Śląsku dostarcza nieustannie inspiracji artystom i jest obiektem ich twórczych zainteresowań.
W wystawie biorą udział; Maciej Albrzykowski, Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, Małgorzata Kazimierczak, Kamil Moskowczenko, Anna Szewczyk – kurator, Igor Wójcik.
Wystawa czynna jest od 1.06.15 do 13.06.15 w Galerii „Neon” Centrum Sztuk Użytkowych we Wrocławiu ul. Traugutta 21.

bottom of page