top of page

PALIMPSEST

wystawa multimedialna

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 2012

kurator. Anna Szewczyk

Twórczą materią dla artystów związanych z projektem Silesium jest spuścizna kulturowa regionu Dolnego Śląska, która niekiedy zbyt zatarta staje się zagadkowa i prowokująca.. Prezentacja kolejnego projektu artystycznego Silesium, która kryje się pod terminem Palimpsest jest próbą rozszyfrowania miejsc i ich tajemnic. Ekspozycja jest formą transpozycji zagadnienia znaczeniowego palimpsestu - przyjmując szeroko pojęte rozumienie tego terminu – we właściwościach i zjawiskach istniejących w obszarze Dolnego Śląska. Pojawiają się w zatartych lub wyłaniających się formach przemieszczenia, nawarstwienia znaczeniowe i ideologiczne - uniwersalne ponadczasowe charakterystyczne dla przestrzeni o zmiennej krzywej wydarzeń historycznych. Prezentowane obiekty nawiązują wzajemny dialog wpisując się we “wspólną" przestrzeń. Wystawa miała miejsce w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze w 2012r.

Z wystawy Palimpsest 2.JPG
Małgo Kaz 4 (1).JPG
Małgo Kaz 2,  33 (1).JPG
Z wystawy palimpsest.JPG
Małgo Kaz 5.4.JPG
Małgo Kaz 1.1 (1)rozjasniony.jpg
Z wystawy Palimpsest 3.JPG
Małgo Kaz 4 ,1 (1).JPG
Małgo Kaz 5.1 (1).JPG
Małgo Kaz 8.JPG
Małgo Kaz 9, 9 (2).JPG
Małgo Kaz 1.JPG
Małgo Kaz 2 (1).JPG
Małgo Kaz 8,1 (1).JPG
Małgo Kaz 9 (1).JPG
Małgo Kaz 5 (1).JPG
bottom of page