top of page
_MP_2106-kopia.jpg
_MP_2118-kopia.jpg
2.jpeg

OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM MALARSTWA 26 - 27 MAJA 2022

AUDYTORIUM CSU ASP WROCŁAW

Tytuł sympozjum, a także towarzyszącej mu wystawy, odnosi się do przemian, jakie w ostatnich latach zachodzą w wielu dziedzinach życia – wskutek m.in. pandemii, inflacji, wybuchu wojny. Ich spotęgowanie i nawarstwienie pociąga za sobą szereg przewartościowań w życiu społecznym, kulturowym i w codziennej egzystencji.

Dotyczy to również świata sztuki, który poprzez swoją wrażliwość i immanentność, dostrzega zazwyczaj wcześniej i więcej. Czasem antycypuje, czasem kreuje, a czasem referuje – ale zawsze głęboko sięga po prawdę, stosując sobie tylko znane metody.

O ile wystawa ma być rodzajem konfrontacji i próbą zdefiniowania malarstwa środowiska wrocławskiego skupionego wokół Akademii na przestrzeni ostatnich kilku lat, o tyle sympozjum miałoby objąć podobną problematykę w podobnym czasie, ale już w skali ogólnopolskiej. Być może uda się ustalić, które nurty mają swoją kontynuację, a które zostały porzucone. Jaki jest klimat duchowy środowisk twórczych i jak radzą sobie one z kryzysami, które zazwyczaj generują nowe wartości i nowe formy – i które dobrze byłoby zdefiniować, jeśli okaże się, że rzeczywiście zaistniały.

Anna Kowalska-Szewczyk

26 maja 2022

15.00–15.30

Sztuka teraźniejszości

prof. Anna Szewczyk (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu)

15.30–16.00

Pierścienie czasu – od Legoizmu do Urbs & Animalia

prof. Zbigniew Gorlak (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)

16.00–16.30

Walka

of. Andrzej Zdanowicz (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

16.30–17.00

Notatka na temat malarstwa

prof. Tomasz Zawadzki (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

27 maja 2022

10.00–10.30 

Bliskość i dystans

dr hab. Paweł Kaszczyński (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

10.30–11.00 

Intencjonalność w dobie niewspółmiernych zakresów subiektywnych.

Andrzej Mazur (Wrocław)

11.00–11.30 

Z szuflady. O rysunkach Andrzeja Klimczaka-Dobrzanieckiego

Alicja Klimczak- Dobrzaniecka  (Redaktor Naczelna pisma artystycznego FORMAT ,Wrocław)

11.30–12.00

Partytury na malarstwo (nie) możliwe

dr Sylwia Świsłocka- Karwot ( Dyrektor Muzeum Współczesnego Wrocław)

12.00–12.30

Dyskusja, podsumowanie spotkania.

33.jpeg
_MP_2062-kopia.jpg
7.jpeg
11.jpeg
bottom of page