top of page

KODY PRZESZŁOŚCI
Projekt dotyczy odnalezienia i zastosowania w sztuce przekazu zawierającego się w wybranych formach historycznych, wykonanych przez dawnych artystów; malarzy, rzeźbiarzy, rękodzielników, architektów. Analiza tych form ma na celu rozszyfrowanie przekazu na poziomie ideowym, stylowym jak i artystycznym, przez co miałaby odkodować dawne treści.

Dezele5.jpg

Z cyklu Dezele , olej, papier 60 x 50 cm, 2022 r.

Z cyklu Dezele, olej, papier 60 x 50 cm, 2022 r.

Z cyklu Dezele, olej, papier 60 x 50 cm, 2022 r.

Z cyklu Dezele, olej, papier 60 x 50 cm, 2022 r.

Z cyklu Dezele, olej, papier 60 x 50 cm, 2022 r.

bottom of page