top of page
IMG_1358-kopia.jpg

Ur. W 1957r. w Kozienicach. W latach 1972-1977 uczęszczała do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Studia w PWSSP we Wrocławiu (obecnie ASP) w latach 1977-82 na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Dyplom z wyróżnieniem  otrzymała w 1982 r. w pracowni malarstwa prof. Konrada Jarodzkiego orz pracowni malarstwa w architekturze prof. Mieczysława Zdanowicza. Od 1982 r. zatrudniona na stanowisku asystenta w pracowni st. wykł. Reginy Konieczki - Popowskiej na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego. Kwalifikacje II stopnia zdobyła w 2000 r., a tytuł profesora sztuk plastycznych w 2012 r. Obecnie prowadzi Pracownię Malarstwa na Wydziale Malarstwa ASP Wrocław. 

Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką oraz instalacją artystyczną. Jej twórczość dotyczy zarówno zagadnień uniwersalnych, jak i tych związanych z bieżącymi wydarzeniami, przyjmując charakter jednorazowych interwencji. Zrealizowała takie cykle malarskie jak m. in.; „Fabryczna”, „Pejzaż Kultowy”, „Praformy”, „Trofea”, „O antynomii”, “Relikty”. Jest współtwórcą projektu artystycznego „Silesium”, gdzie od 2011 r. wraz z grupą artystów podejmuje problematykę tożsamości, estetyki i historii Dolnego Śląska. Jest również kuratorem wielu wystaw m.in.;  „Palimpsest”, “Ideoformy”, “Rudymenty”, “Permanentna niezwykłość”, “Układ zamknięty”, “Humbug”. Bierze udział w licznych wystawach i sympozjach w kraju i zagranicą.

bottom of page