top of page

BILANS

masa spadkowa akryl, płótno 90 x 90 cm 2021.jpg
Masa spadkowa akryl, płótno 90 x 60 cm 2021r.
FRagment wystawy Bilans

Laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii Gary Stanley Becker w 1992 roku został wyróżniony odznaczeniem za zastosowanie metod mikroekonomii w badaniach nad zachowaniem ludzi. Jedna z flagowych tez udowodnionych przez tego wybitnego ekonomistę XX i XXI wieku zawiera się w spostrzeżeniu, że ludzie zachowują się tak, jakby kalkulowali, nawet jeśli wydaje im się, że tego nie robią.

Swoje obserwacje opublikował w książce, której polskie tłumaczenie nosi tytuł „Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich”. 

Czasy w których żyjemy, ze względu na swoją nieprzewidywalność, utrudnienia z którymi trzeba się zmagać i naskórkową wręcz bliskość choroby i śmierci zmuszają do refleksji i podsumowań.

Płaszczyzny naszych porównań mogą dotyczyć różnorodnych skali i okoliczności. Idąc za głosem intuicji człowieka osadzonego w pełni w realiach codzienności, a jednym okiem spoglądającego na wartości zdefiniowane w tej części dorobku kulturowego cywilizacji, który zawiera się w terminie „sztuka” zaproponowałem swoisty pojęciowy aliaż. 

Chociaż termin „BILANS” odnosi się do działań stricte ekonomicznych jest hasłem wyjątkowo pojemnym i umożliwiającym przeniesienie na grunt sztuki i estetyki, otwierając tym samym przestrzeń do wielorakich działań, przemyśleń i skojarzeń. Nie inaczej jest w przypadku zestawu prac prezentowanych w efektownie odrestaurowanym wnętrzu Dworca Kulturalnego Wieluń Dąbrowa, osobliwej stacji na mapie kulturalnej Polski.

Kurator wystawy, Jarosław Grulkowski  

 ***

26 uczestników wystawy należy do grona Artystów Dydaktyków Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Wernisaż wystawy odbył się 3 grudnia, a wystawa potrwa do 17 grudnia bieżącego roku.

Dworzec Kulturalny Wieluń Dąbrowa 

Wieluń, ul. Kolejowa 8

bottom of page